Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

 W dniu 12.06.2017 zorganizowany został Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Uczniowie spotkali się z Edukatorem- Dariuszem Wojtalą reprezentującym Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, który zapoznał zebranych z głównymi założeniami projektu oraz z podstawowymi zagrożeniami w Internecie. Spotkanie połączone było z prezentacją filmu i prezentacją problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach zagrożenia). Odbyły się trzy szkolenia warsztatowe z uczniami. W trakcie tych zajęć odwzorowywane zostały realne sytuacje, z którymi spotkali się lub mogą spotkać się uczniowie. Poruszane były m.in. tematy dotyczące cyberagresji, kradzieży tożsamości, logowania się do sieci za pomocą hasła, szyfrowania korespondencji itp. Każdy z warsztatów obejmował również film, quizy sprawdzające wiedzę uczniów oraz prezentację merytoryczną. Edukator spotkał się również z nauczycielami, omówił główne zagrożenia, na jakie narażeni są uczniowie i konsekwencje z nich wynikające. Ponadto zostały przedstawione sposoby postępowania nauczycieli w przypadku pojawiających się problemów oraz wskazane zostały narzędzia do pracy wychowawczej i profilaktycznej. W dalszej części realizacji projektu w dn. 24.05.2017odbyły się również spotkania z rodzicami. Otrzymali oni broszury, pt. „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie?” .