Projekt edukacyjny z matematyki na temat „Nierówności między średnimi”

Zobacz prezentację   Uczeń klasy IIIb z Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie, Marcel Zawadzki, otrzymał na rok szkolny 2016/2017 stypendium, w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Stypendium przyznawane jest uczniowi na okres 10 miesięcy. Jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Jego łączna kwota wynosi ok. 4000 zł. dla stypendysty, czyli 400 zł. miesięcznie. Otrzymane środki uczeń wydatkuje wyłącznie na cele edukacyjne. W ramach programu Marcel realizuje projekt edukacyjny z matematyki na temat „Nierówności między średnimi” oraz uczęszcza na zajęcia Mini Akademii Matematyki na Politechnice Warszawskiej.