Wybierz szkołę szans i sukcesów...

Pod takim hasłem 17 marca w obecnym Gimnazjum nr 2 odbył się dzień otwarty dla rodziców i uczniów przyszłej Szkoły Podstawowej nr 4. Zacznie ona funkcjonować od września 2017 roku. Licznie przybyłych w piątkowy wieczór rodziców i ich pociechy powitała pani dyrektor Agnieszka Deptuła. W swoim wystąpieniu popartym prezentacją multimedialną przedstawiła aktualny stan prac i przygotowań na przyjęcie nowych uczniów, w tym tych najmłodszych, z klas pierwszych i zerowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków nauki najmłodszym, w SP nr 4 wydzielony zostanie korytarz na parterze z oddzielnym wejściem (przy pomniku Obrońców Westerplatte). Wejście będzie prowadziło także do osobnej szatni . Cztery sale lekcyjne: dla planowanych trzech klas pierwszych i ,,zerówki” znajdują się przy sekretariacie i gabinecie dyrekcji szkoły. Obecnie jedna z sal została już przygotowana na przyjęcie maluchów - pomalowano ściany, zainstalowano nowe szafeczki. Gotowa jest już także mała salka gimnastyczna a w pozostałych pomieszczeniach remonty zaczną się lada dzień. Uczniowie będą mieli też dostęp, tak samo jak inni, do bazy sportowej: orlika, sali gimnastycznej i siłowni - zadeklarowała pani dyrektor. Pytania rodziców dotyczyły m.in. godzin funkcjonowania świetlicy, możliwości wykupienia obiadów, placu zabaw dla dzieci a także przyszłej kadry edukacji wczesnoszkolnej. Pani dyrektor zapewniła, że godziny pracy świetlicy szkolnej zostaną dostosowane do potrzeb rodziców. Obiady zaś zapewni firma Mleks, która dostarcza je do wszystkich miejskich szkół. Dopóki nie powstanie nowy plac zabaw dla dzieci, uczniowie będą korzystać z gościnności Przedszkola nr 1. Zrobienie furtki w ogrodzeniu nie jest żadnym problemem. Jeżeli chodzi o nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, to ich nazwiska rodzice poznają najpóźniej w sierpniu, ale termin czerwcowy też jest możliwy. Mogę zapewnić, że będą to najlepsze osoby, najlepsi nauczyciele - powiedziała dyrektor. Obawy rodziców budzi także funkcjonowanie w tym samym budynku uczniów o dużej różnicy wieku. -W innych szkołach podstawowych także będą uczniowie klas siódmych, potem ósmych. Młodsi i starsi będą uczyć się w tym samym budynku. Takie jest przecież założenie reformy edukacji – tłumaczyła pani dyrektor. Pamiętając o tym, że przyszła SP4 to także klasy czwarte i siódme, pani pedagog Małgorzata Kocięcka zaprosiła uczniów klas trzecich i szóstych na ,,Rejs po szkole” metodą gry ulicznej. Maluchy w tym czasie chętnie korzystały z przygotowanego specjalnie dla nich kącika zabaw na sali gimnastycznej. Radości ,śmiechu, dziecięcego szczebiotania było co niemiara, co nie przeszkadzało rodzicom w uważnym obejrzeniu prezentacji multimedialnej przedstawiającej liczne atuty naszej szkoły, takie jak: baza lokalowa, bezpieczna lokalizacja, pracownie przedmiotowe, i wiele innych. Przedstawiona zastała także oferta edukacyjna szkoły w tym proponowane zajęcia pozalekcyjne i proponowane innowacje pedagogiczne dla klas IV i VI. W tym czasie kilkudziesięciu uczniów przyszłych klas czwartych i siódmych pod opieką gimnazjalistów odbywało ,,Rejs po szkole”. Uczestnicy byli podzieleni na 6 drużyn. Każda drużyna miała za zadanie odszukać 6 sal, w których rozwiązywała zadania lub wykonywała eksperymenty naukowe. Uczestnicy bawili się znakomicie, z wypiekami na twarzy pokonywali kolejne sale z doświadczeniami. Nie było czasu na nudę, dynamika gry zapewniła wszystkim tak wiele emocji, że rodzicom pozostało tylko cierpliwe oczekiwanie na przedłużający się powrót dzieci. Bo duża przestronna szkoła, ciekawe pracownie przedmiotowe pozwoliły na pasjonującą i swobodną zabawę .Dzieci uczyły się m.in. pisania piórem, posługiwania się szyfrem, czytały z graffiti, przygotowywały wybuchową mieszankę, sklejały i rozcinały wstęgę Mobiusa, zmierzyły się z ,,japońską zagadką”, badały odczyn roztworów, brały udział w grze internetowej Kochutt, odwiedziły szkolne mini ZOO. Finałem gry było odczytanie przy pomniku Obrońców Westerplatte zaszyfrowanego hasła: ,,Warto uczyć się w Szkole Podstawowej nr 4’’Rejs po szkole stworzył okazję zaprzyjaźnienia się z gimnazjalistami, którzy wykazali się dużą kreatywnością , serdecznością i opiekuńczością w stosunku do młodszych kolegów. Tym samym gimnazjaliści rozwieli, obawy rodziców o funkcjonowanie obok siebie różnych roczników uczniów. Dzięki uczestniczeniu w dniu otwartym uczniowie klas III i VI poznali w ciekawy i atrakcyjny sposób swoją przyszłą szkołę oraz starszych kolegów i koleżanki.- Ich obecność była dla nas niczym rześki powiew spontaniczności, dziecięcej radości i beztroski – stwierdziły opiekujące się dziećmi gimnazjalistki. Wrażenia gości też były pozytywne. .-Jeszcze nigdy nie uczestniczyłam w takiej grze dla dzieci. Miałam okazję miło spędzić czas, rozwiązywałam ciekawe zadania, wszystko było dokładnie zaplanowane, ciekawie prowadzone przez nauczycieli i gimnazjalistów. – To dla mnie nowe miejsce, a czułam się jak w domu, tak swojsko. -Po wizycie w szkole zdecydowałam - moją przyszłą szkołą będzie Szkoła Podstawowa nr 4 –stwierdziła jedna z szóstoklasistek. Na zakończenie mile spędzonego dnia przyszli uczniowie SP4 otrzymali długopisy i ołówki z tarczą szkoły i hasłem: Dla nas uczeń jest najważniejszy. Przypominamy, że rekrutacja do klas I rozpoczęła się 16 marca i potrwa do końca miesiąca. W tym samym terminie wnioski o zmianę szkoły będą mogli składać rodzice obecnych uczniów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, zdecydowani na przeniesienie dziecka do reaktywowanej Szkoły Podstawowej nr 4. Wnioski są dostępne w sekretariatach wspomnianych szkół oraz wydziale edukacji urzędu miejskiego. Zapraszamy. Wybierzcie szkołę szans i sukcesów, która pomaga mądrze dorosnąć.