Dobre praktyki

Koncert dla Rodziców pobierz plik

KONCERT DLA SENIORÓW - DZIEŃ KOBIETpobierz plik

WYSZKOWSKIE DYKTANDO - pobierz plik

Trening profilaktyczno- zawodoznawczy ,,Trzeźwo myślę o przyszłości"- pobierz plik


Eksperyment pedagogiczny „Odkrywamy matematykę. Odkrywamy fizykę” - pobierz plik

Realizacja innowacji pedagogicznej ,,Odkrywcy fizyki” w klasie III B w latach 2013–2016 - pobierz plik

Innowacja pedagogiczna „Odkrywcy matematyki. Odkrywcy fizyki”- realizowana w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

W dobie powszechnej, globalnej informatyzacji świata matematyka i fizyka to niekwestionowane królowe nauki, które znajdują zastosowania w różnych działach techniki, ekonomii, przemysłu, informatyki i telekomunikacji.

Innowacja z matematyki „Odkrywcy matematyki. Odkrywcy fizyki”- skierowana jest do  uczniów klasy o zainteresowaniach matematycznych, informatycznych i fizycznych. Realizacja programu ma zapewnić wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i fizyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

Zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki.

Zajęcia lekcyjne w pracowni terminalowej.

Uczniowie będą korzystać z zeszytów ćwiczeń „Matematyka wokół nas”  z wydawnictwa WSiP wraz z kodem dostępu do elektronicznego zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel będzie miał możliwość komunikować się z uczniami za pomocą platformy wsipnet.pl.

Warsztaty matematyczno – przyrodnicze;

Wycieczki rozwijające zainteresowania naukami matematyczno – przyrodniczymi;

Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji na zajęciach pozalekcyjnych;

Możliwość korzystania z nowoczesnych technologii IT;

Realizacja innowacji zakończyła się w r. szk. 2015/2016.

Ewaluacja

Uczniowie klasy III b- realizujący innowację „Odkrywcy matematyki. Odkrywcy fizyki”  rozwiązywali zadania o podwyższonym stopniu trudności (zadania konkursowe), czego efektem są osiągnięcia uczniów: KLIKNJ ZOBACZ

Dodatkowym efektem pracy uczniów na tych zajęciach są pomoce matematyczne służące innym nauczycielom i uczniom innych klas: prezentacje multimedialne, modele brył zrobione metodą orgiami, plansze .

Wykonywanie pomocy na wybrane ciekawe tematy pozwoliło uczniom praktycznie wykorzystywać matematykę i fizykę w życiu codziennym i poznać ich ogromne znaczenie dla innych dziedzin życia.

Uczniowie kl. III b- Weronika Londzin, Joanna Urbaniak, Bartosz Kamiński ,w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, otrzymali stypendium.

Stypendium przyznawane jest uczniowi na okres 10 miesięcy,  finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Jego łączna kwota wynosiła 4200 zł. dla stypendysty. Otrzymane środki uczniowie wydatkowali wyłącznie na cele edukacyjne.

Tabela obrazuje porównanie wyników kl. III b z  egzaminu gimnazjalnego z matematyki w porównaniu z innymi klasami. KLIKNJ ZOBACZ

Tabela obrazuje porównanie wyników kl. III b z  poszczególnych części egzaminów w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi. KLIKNJ ZOBACZ

Oceny semestralne uczniów tej klasy z matematyki i fizyki w porównaniu z innymi klasami trzecimi  były wyższe.

Uczniowie, ich rodzice i n-le uczący tę klasę pozytywnie wypowiedzieli się w ankietach na temat realizacji projektu „Odkrywcy matematyki. Odkrywcy fizyki” i uważają, że realizacja podobnych zajęć powinna wpisać się na stałe jako forma rozwijania zainteresowań naukami przyrodniczymi.

Innowacja pedagogiczna „ e-Matematyka”- realizowana w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Innowacja z matematyki „e-Matematyka”- skierowana jest do klasy uczniów o zainteresowaniach matematycznych. Realizacja programu ma zapewnić wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

zwiększona liczba godzin matematyki;

zajęcia lekcyjne w pracowni terminalowej;

warsztaty matematyczno – przyrodnicze;

wycieczki rozwijające zainteresowania naukami matematyczno – przyrodniczymi;

komunikacja n-la z uczniami poprzez używanie platform edukacyjnych (blendspace, Eduscience lub LearningApps) tam będzie umieszczał zagadnienia, materiały i ćwiczenia, uczniowie będą również korzystać z gotowych zasobów naukowych.

Na dodatkowych lekcjach zostaną wykorzystane również pomysły, materiały i skrypty z Projektu  „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów”, realizowanego  przez SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny przy współpracy z Warszawskim Centrum GeoGebra ( koordynatorem merytorycznym tego projektu jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak) oraz z programu autorskiego Janiny Morskiej „Laboratorium matematyczno-fizyczne”.

rozwijanie zainteresowań i predyspozycji na zajęciach pozalekcyjnych;

możliwość korzystania z nowoczesnych technologii IT;

Program zawiera treści wymagane przez  podstawę programową, w pewnym zakresie wykracza również poza podstawę programową- dotyczy rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności (zadania konkursowe), a także umiejętności posługiwania się programami: GeoGebra, Logomocja,  genarator fraktali, Microsoft Office Excel. Zajęcia realizowane z programu „e-Matematyka” będą w większym stopniu wykorzystywać warsztatową metodę prowadzenia zajęć poprzez prowadzenie ćwiczeń, doświadczeń, praktycznego zastosowania zakresu zdobytej wiedzy w toku nauki z wybranych dziedzin.

Realizacja programu ma zapewnić wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

Podniesienie atrakcyjności zajęć, bazowanie na wykorzystywaniu najnowszych programów edukacyjnych, robienie projektów edukacyjnych, organizowanie wycieczek tematycznych przyniesie efekt w postaci rozwijania zainteresowań naukami matematycznymi, informatycznymi.

Innowacja pedagogiczna „ Otwieranie drzwi nowoczesnego świata-nauka programowania”-

realizowana w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Innowacja z informatyki „Otwieranie drzwi nowoczesnego świata-nauka programowania.” skierowana jest do klasy uczniów o zainteresowaniach informatycznych i matematycznych. Realizacja programu ma zapewnić wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie informatyki z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

Zwiększona liczba godzin informatyki.

Zwiększona liczba godzin matematyki.

W ramach innowacji uczniowie będą uczyć się programowania w dowolnym języku blokowym (Scratch), tekstowym (LOGOMOCJA)

Podczas planowania i realizacji innowacji nauczyciel będzie  korzystać ze scenariuszy programistycznych stworzonych w ramach programu Mistrzowie Kodowania.

Zajęcia w ramach innowacji będą oparte także o strony internetowe z kursami programowania, a także o przykładowe darmowe aplikacje do nauki programowania

Nauczyciel będzie wykorzystywał tablicę multimedialną wraz z e-bookiem oraz programy do tablicy. Nauczyciel będzie miał możliwość komunikować się z uczniami za pomocą platform edukacyjnych: blendspace, Eduscience lub LearningApps, tam będzie umieszczał zagadnienia, materiały i ćwiczenia, uczniowie będą również korzystać z gotowych zasobów naukowych.

Podniesienie atrakcyjności zajęć, bazowanie na wykorzystywaniu najnowszych programów edukacyjnych, robienie projektów edukacyjnych, organizowanie wycieczek tematycznych przyniesie efekt w postaci rozwijania zainteresowań naukami matematycznymi, informatycznymi.

Praca nad projektami (na wybrane ciekawe tematy) pozwoli uczniom praktycznie wykorzystywać informatykę w życiu codziennym i poznać jej ogromne znaczenie dla innych dziedzin życia.

Udział w zajęciach „Otwieranie drzwi nowoczesnego świata-nauka programowania.” zmotywuje uczniów do udziału w różnych konkursach, np. Logia i da im większą szansę na wysokie wyniki.

Zaplanowane zostały również wycieczki na Wyższe Uczelnie, do pobliskich instytucji, także wielodniowe, tzw. „Zielone szkoły”. Wiedzą podręcznikową uczniowie poszerzają podczas zajęć w prawdziwych laboratoriach np.  w  Centrum Nauki Kopernik (warsztaty robo tyczne), uczestniczą w warsztatach na Politechnice Warszawskiej, UKSW, Instytucie Fizyki PAN.