Konkurs Wiedzy Religijnej

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ jest cyklicznym przedsięwzięciem Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie. Do roku 2012 konkurs miał zasięg powiatowy, a od XIII edycji ma zasięg wojewódzki z patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Wyszkowskiego oraz Księdza Dziekana Dekanatu Wyszkowskiego. W związku z tym została zmieniona nazwa z Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej na Konkurs Wiedzy Religijnej. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z województwa mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest zapoznanie młodzieży z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II oraz rozbudzenie wśród młodych chrześcijan chęci sięgania do nauczania naszego Wielkiego Rodaka. Cieszy fakt, że nasz konkurs ma również charakter integracyjny, uczestniczą w nim uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Nagrody dla laureatów konkursu funduje Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Dyrekcja szkoły oraz katecheci pracujący w naszej placówce.

REGULAMIN „ KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ”

„Wy jesteście przyszłością świata!

Wy jesteście nadzieją Kościoła!

Wy jesteście moją nadzieją!

(św. Jan Paweł II)

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH  ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Celem konkursu jest:

1.     Zapoznanie młodzieży z życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II

2.     Promowanie nauczania św. Jana Pawła II

3.     Umożliwienie młodym ludziom podjęcia refleksji na temat nauczania Ojca św. Jana Pawła II oraz objawień Matki Bożej w Fatimie

4.     Rozbudzenie wśród młodych chrześcijan chęci sięgania do nauczania naszego Wielkiego Rodaka

5.     Zapoznanie młodzieży z Objawieniami Matki Bożej w Fatimie.

Konkurs obejmuje:

1)  Etap szkolny

WIEDZOWY (GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE) :  Życiorys św. Jana Pawła II (na podstawie ”Autobiografii”)

PLASTYCZNY (SZKOŁY SPECJALNE):  Praca plastyczna na temat ” Święty Jan Paweł II i jego spotkanie z Matka Bożą Fatimską”– technika dowolna, format A3.

2)  Etap wojewódzki – Literatura:

JAN PAWEŁ II „AUTOBIOGRAFIA”

oraz teksty dostępne w Internecie:

http://www.sekretariatfatimski.pl/fatima-objawienia-403/397-objawienia-matki-boej-w-fatimie-1917- Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r.

http://niedziela.pl/artykul/97861/nd/Fatima---przestroga-przed-bledami-swiata-  Fatima - przestroga przed błędami świata

http://www.sekretariatfatimski.pl/fatima-objawienia-403/685-iii-tajemnica-fatimska-komentarz-kosciola - TRZECIA CZĘŚĆ TAJEMNICY FATIMSKIEJ - KOMENTARZ KONGREGACJI NAUKI WIARY - WATYKAN 2000r.

http://www.sekretariatfatimski.pl/fatima-objawienia-403/236-czym-jest-oredzie-fatimskie-i-jaka-spelnia-role-w-kosciele-i-swiecie - Czym jest orędzie fatimskie i jaką spełnia rolę w Kościele i świecie?

http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/443 -Homilia podczas Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej

http://www.sekretariatfatimski.pl/jan-pawe-ii-i-fatima/168-homilia-papieza-jana-pawla-ii-fatima - Homilia Papieża Jana Pawła II – Fatima, 13 maja 1982

Etap szkolny należy przeprowadzić według uznania i  organizacji w szkole. Do etapu

wojewódzkiego szkoły typują maksymalnie 3 osoby i 3 prace plastyczne w kategorii szkół

specjalnych (dwie kategorie wiekowe: szkoła podstawowa oraz gimnazjum ze szkołami

ponadgimnazjalnymi). Szkoły, które w dwóch poprzednich edycjach miały laureatów bądź osoby wyróżnione mogą zgłosić do konkursu dwóch uczniów więcej.

Protokoły eliminacji szkolnych oraz prace plastyczne należy  złożyć  w  sekretariacie Gimnazjum

Nr 2 w Wyszkowie  do dnia 8 czerwca 2017 r.  Jednocześnie zawiadamiamy, że etap wojewódzki odbędzie się 12 czerwca o godz. 10 w  Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie.

Wszelkie uwagi i pytania można kierować do katechetów Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie. Tel.0 29 742 45 17  (Beaty Kamińskiej, Bogusławy Gemzy)

ZASADY ORGANIZACYJNE: Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: kategoria wiedzowa  (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) oraz kategoria plastyczna (szkoły specjalne). Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką samą liczbą punktów. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne oraz 3 pierwsze miejsca w kategorii plastycznej(w kategorii plastycznej na etap wojewódzki zostaną zaproszeni laureaci konkursu). Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. Uczestnicy finału otrzymają  nagrody książkowe.

Uczestnicy mają prawo do zwrócenia się do komisji konkursowej z prośbą o uzasadnienie oceny swojej pracy w terminie pięciu dni od daty ogłoszenia wyników.

UWAGA!  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101. poz.926) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

Zgody rodziców przechowują nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.