KPS

24 lutego w Domu Kultury „Hutnik” – odbyła się uroczystość przyjęcia Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie do Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Ceremonię prowadzili uczniowie gimnazjum: Olga Ziółkowska i Szymon Andrzejewski, którzy na początku zacytowali słowa założyciela Klubu Przodujących Szkół – profesora Mikołaja Kozakiewicza: „…w polskiej oświacie nawet w najgorszych dla niej czasach, były i będą zawsze szkoły godne naśladowania, kierowane przez wybitnych pedagogów, z ambitnymi nauczycielami i receptą na sukces”. Klub ten jest ogólnopolskim ruchem społecznym i działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Zrzesza placówki nowatorskie i kreatywne, osiągające sukcesy w sferze organizacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Aby znaleźć się w Klubie Szkół Przodujących, Gimnazjum nr 2 musiało spełnić szereg warunków i uzyskać aprobatę Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Opiekunem merytorycznym gimnazjum była pani Zofia Dawidzka - członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce. Akt przyjęcia Gimnazjum nr 2 do Klubu Szkół Przodujących na ręce pani dyrektor Agnieszki Deptuły przekazał Pan Janusz Syrokomski - Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie oraz Pani Marianna Woźniak - Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce. Następnie Pani Anna Przygoda-Majewska - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce przekazała Gimnazjum nr 2 symboliczną pałeczkę. Dyrektor Gimnazjum nr 2 – pani Agnieszka Deptuła wręczyła podziękowania tym, którzy przyczynili się do włączenia naszej szkoły do KLUBU: Panu Januszowi Syrokomskiemu - Przewodniczącemu Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie; Pani Zofii Grzebisz Nowickiej - Przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie Pani Mariannie Woźniak - Przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce; Pani Irenie Arciechowskiej - członkowi Prezydium Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce; Pani Zofii Dawidzkiej – członkowi Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce; Pani Teresie Pajce - vicedyrektorowi Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce; Burmistrzowi Wyszkowa – Panu Grzegorzowi Nowosielskiemu. Miłą niespodzianką było losowanie przeprowadzone wśród szkół członkowskich obecnych na uroczystości nagrody ufundowanej przez Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Drukarnia Wyszków - prenumeraty czasopisma popularno – naukowego do szkolnej biblioteki dla czterech szkół. Po zakończeniu części oficjalnej przed gośćmi zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum nr 2 w utworach muzycznych, tanecznych i scenkach kabaretowych. Część oficjalną i artystyczną przygotowali: pani Iwona Dudek, pani Beata Kamińska, pani Jolanta Królikowska oraz pan Krzysztof Ślubowski. Następnie w budynku Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie odbyła się druga część uroczystości – odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej wstąpienie Gimnazjum nr 2 do Klubu Przodujących Szkół.