Wyszkowska Liga Orlika

REGULAMIN

WYSZKOWSKIEJ LIGI ORLIKA

I.    PRZEPISY OGÓLNE

1.  ORGANIZATOREM ROZGRYWEK JEST ANIMATOR I ZARZĄDCA ORLIKA PRZY GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE.

2.  MIEJSCEM ROZGRYWEK JEST KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK 2012 W WYSZKOWIE, GIMNAZJUM NR 2 WYSZKÓW UL. SOWIŃSKIEGO 55.

3.  KAŻDA DRUŻYNA UCZESTNICZY W ZAWODACH DOBROWOLNIE, NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA UCZESTNIKÓW.

4.  MECZE ODBYWAJĄ SIĘ W DNI POWSZEDNIE W GODZINACH 19,20,21

5.  LIGA ROZGRYWANA SYSTEMEM KAŻDY Z KAŻDYM, EDYCJA JESIENNA I WIOSENNA.

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  KAŻDA DRUŻYNA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK MUSI UIŚCIĆ OPŁATĘ STARTOWĄ W WYSOKOŚCI 500 ZŁ ORAZ 100 ZŁ KAUCJI ZWROTNEJ DO ROZPOCZĘCIA 1 –GO MECZU.

2.  KAUCJA ZWROTNA ZOSTAJE ODDANA DANEJ DRUŻYNIE PO ZAKOŃCZENIU ROZGRYWEK. WYJĄTEK STANOWI SYTUACJA, W KTÓREJ Z KAUCJI POTRĄCONE ZOSTANĄ KWOTY ZA ODDANIE MECZU WALKOWEREM , ZGUBIENIE PIŁKI LUB DYSKWALIFIKACJI DRUŻYNY.

3.  JEDNA DRUŻYNA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 12 ZAWODNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 16 ROK ŻYCIA, W TRAKCIE ROZGRYWEK MOŻNA DOPISAĆ ZAWODNIKA JEŻELI LISTA NIE JEST KOMPLETNA.

4.  NIE MOŻNA PRZEPISYWAĆ ZAWODNIKÓW W TRAKCIE ROZGRYWEK.

5.  W DRUŻYNIE MOŻE WYSTĄPIĆ 3 ZAWODNIKÓW ZGŁOSZONYCH DO ROZGRYWEK NA JAKIMKOLWIEK SZCZEBLU ROZGRYWKOWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ.

6.  KAPITANOWIE DO DNIA ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROWI „LISTĘ STARTOWĄ DRUŻYNY”.

7.  KAŻDY ZAWODNIK ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ PRZY SOBIE DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ. ORGANIZATOR, SĘDZIA ORAZ DRUŻYNA PRZECIWNA MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ZAŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PRZEZ ZAWODNIKÓW DANEJ DRUŻYNY.

8.  W PRZYPADKU, GDY ZAWODNIK NIE POSIADA DOKUMENTU, O JEGO AUTENTYCZNOŚCI MOŻE ZAŚWIADCZYĆ SĘDZIA LUB ORGANIZATOR.

9.  W PRZYPADKU, GDY W MECZU BIERZE UDZIAŁ ZAWODNIK NIEUPRAWNIONY, MECZ ZOSTAJE PRZERWANY A WYNIK ZOSTANIE ZWERYFIKOWANY JAKO WALKOWER.

10.         ZAWODNIK, KTÓRY JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW I BIERZE UDZIAŁ W SPOTKANIU ZOSTAJE WYKLUCZONY Z DALSZYCH ROZGRYWEK. SĘDZIA MOŻE NIE DOPUŚCIĆ DO MECZU ZAWODNIKA, KTÓRY SPRAWIA WRAŻENIE NIETRZEŻWEGO. OSTATECZNE ZADANIE W TEJ KWESTII MA SĘDZIA I ORGANIZATOR.

III.ZASADY GRY

1.  NA BOISKU WYSTĘPUJE 6 ZAWODNIKÓW ( 5 + BRAMKARZ ).

2.  MECZ TRWA 2 X 20 MIN Z PRZERWĄ 5 MINUTOWĄ.

3.  OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, OPRÓCZ PRZEPISU O SPALONYM.

4.  ABY MECZ MÓGŁ SIĘ ODBYĆ, DRUŻYNA MUSI SKŁADAĆ SIĘ Z MIN. 5 ZAWODNIKÓW. JEŚLI W WYNIKU CZERWONEJ KARTKI DRUŻYNA ZOSTANIE ZDEKOMPLETOWANA DO 4 ZAWODNIKÓW SPOTKANIE TAKIE KOŃCZY SIĘ WALKOWEREM.

5.  W PRZYPADKU, GDY DRUŻYNA ODDAJE 2 MECZE WALKOWEREM, ZOSTAJE WYKLUCZONA Z DALSZYCH ROZGRYWEK, A WSZYSTKIE MECZE Z JEJ UDZIAŁEM UZNAJE SIĘ ZA NIEODBYTE.

6.  O KOLEJNOŚCI W TABELI DECYDUJE: ILOŚĆ PUNKTÓW, WYNIK MECZU BEZPOŚREDNIEGO, STOSUNEK BRAMEK, ILOŚĆ BRAMEK STRZELONYCH.

7.  SĘDZIA MOŻE UKARAĆ ZAWODNIKA PODCZAS MECZU CZERWONĄ KARTKĄ LUB KARĄ 2 MINUTOWĄ.

8.  ZAWODNIK UKARANY CZERWONĄ KARTKĄ PAUZUJE W JEDNYM SPOTKANIU LUB WIĘCEJ A DECYZJĘ O TYM PODEJMUJE SĘDZIA WRAZ Z ORGANIZATOREM,

9.  W SYTUACJI, W KTÓREJ ZAWODNIK DOPUSZCZA SIĘ BÓJKI PRZED, W TRAKCIE LUB PO MECZU ZOSTAJE WYKLUCZONY Z ROZGRYWEK DO KOŃCA ICH TRWANIA, A DRUŻYNA OTRZYMUJE WALKOWER W DANYM MECZU LUB KOLEJNYM.

10.  OBOWIAZUJE OBUWIE PIŁKARSKIE ODPOWIEDNIE DO NAWIERZCHNI BOISKA CZYLI TZW „ TURFY” LUB „ LANKI”.

11.  WSZELKIE SYTUACJE SPORNE NIEUJĘTE REGULAMINEM SĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĘDZIEGO ORAZ ORGANIZATORA.

IV.         SPRAWY PORZĄDKOWO – ORGANIZACYJNE.

1.  PO KAZDYM MECZU KAPITAN JEST ZOBOWIĄZANY DO KONTROLI ZAPISU STRZELCÓW I CZERWONYCH KARTEK.

2.  DRUŻYNY GRAJĄCE W DANYM MECZU SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA PIŁKI. PO WYBICIU PIŁKI ZA OGRODZENIE PO PIŁKĘ NIEZWŁOCZNIE UDAJE SIĘ ZAWODNIK DRUŻYNY, KTÓRY WYBIŁ PIŁKĘ. JEŻELI PO MECZU BĘDZIE BRAKOWAĆ PIŁKI DO GRY TO OBIE DRUŻYNY ZOSTANĄ UKARANE POTRĄCENIEM Z KAUCJI KWOTY 50 ZŁ OD DRUŻYNY.

3.  ORGANIZATOR ZAPEWNIA NA CZAS TRWANIA ROZGRYWEK 2 MECZOWE PIŁKI ORAZ 10 ZNACZNIKÓW.

4.  DRUŻYNY Z MIEJSC 1 -3 ZOSTANĄ NAGRODZONE PUCHARAMI ORAZ NAGRODAMI FINANSOWO – RZECZOWYMI.

5.  ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NAGRODY INDYWIDUALNE.

6.  NIE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻENIA POJEDYŃCZEGO MECZU.

7.  ORGANIZATOR ODPOWIADA ZA PRZEBIEG I ORGANIZACJĘ ROZGRYWEK, NIE MUSI JEDNAK BYĆ OBECNY PODCZAS TRWANIA ROZGRYWEK NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK.