Biblioteka

Biblioteka 

Gromadzi książki, komputerowe programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne, kasety video. Prenumeruje 14 tytułów czasopism. Wszystkie zbiory opracowane są elektronicznie w programie MOL. Szkolna baza danych zawiera również informacje o zawartości prenumerowanych czasopism i innych materiałów wpływających do biblioteki (prace uczniów i nauczycieli).

W bibliotece pracują panie:

Ewa Decyk  i Elżbieta Świderek

Relacje z Międzynarodowych

Dni Bibliotek Szkolnych.