Wyszkowskie Dyktando

Informacje na temat bieżącej edycji w menu Wyszkowskie Dyktando


Konkurs ortograficzny „DYKTANDO POWIATOWE” jest organizowany przez naszą szkołę od 2000 r.
 Od 2013 r. jest organizowany pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – zdobył rangę konkursu wojewódzkiego.
W 2013 r. przy organizacji konkursu szkoła współpracowała z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Motto konkursu brzmi:


„Kochać Ojczyznę, to miłować język,
Miłować język, to nie kalać go błędami” 


HISTORIA


Pierwsza edycja Dyktanda Powiatowego ( w latach 2001-2013 konkurs odbywał się pod hasłem Dyktando Powiatowe) miała miejsce w roku 2001.Pomysłodawczynią i inicjatorką przedsięwzięcia była pani mgr Iwona Obrostek. Idea zorganizowania konkursu ortograficznego narodziła się z troski o czystość, poprawność i piękno języka polskiego, a konkretnie języka naszych uczniów.
Od początku honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem objęli : Burmistrz Wyszkowa i Starosta Powiatu Wyszkowskiego.
Swoim zasięgiem konkurs w latach 2001-2005 obejmował gimnazja z sześciu gmin powiatu wyszkowskiego. W 2006 roku postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres, zapraszając do udziału w ortograficznych zmaganiach szkoły ponadgimnazjalne.
Konkurs, od początku swego istnienia, cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów gimnazjów jak i szkół średnich.
Rokrocznie do dyktanda finałowego zasiada kilkudziesięciu uczniów, walcząc o tytuł mistrza ortografii. To uczestnicy Dyktanda są  autorami motta konkursu: ,, Kochać Ojczyznę to miłować język. Miłować język, to nie kalać go błędami ,‘’ a także jego znaku graficznego.
W 2012 roku patronat nad Dyktandem Powiatowym objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Postanowiliśmy zatem rozszerzyć jego zasięg, czyniąc go konkursem wojewódzkim. Zmieniliśmy w związku z tym nazwę z ,,Dyktanda Powiatowego’’ na ,,Wyszkowskie Dyktando’’.
Kolejną innowacją było nawiązanie współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W jej ramach panie: dr Agnieszka Kruszyńska i dr Dorota Plucińska z Pracowni Literatury i Kultury w Edukacji, opracowały teksty dyktand finałowych na wojewódzki  etap konkursu, który odbył się 11 maja 2013 roku. Wzięło w nim udział 72 uczniów z powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, pułtuskiego i węgrowskiego
Młodzi uczestnicy konkursu ,którym życzymy powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych wyników, są najlepszym dowodem na to, że piękno polszczyzny będzie miało swoich obrońców i ambasadorów.


 Koordynatorzy: mgr Iwona Obrostek, mgr Elżbieta Dobrzyńska