DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W SP4

6 lutego 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klas drugich gimnazjum i klas siódmych SP nr 4 przygotowali plakaty, hasła, prezentacje multimedialne, komiksy, ulotki, baloniki z hasłami.

W klasie czwartej na lekcji informatyki uczennice klasy 7b zaprezentowały prezentację multimedialną na temat bezpiecznego korzystania z sieci internet i przeprowadziły grę planszową na dany temat. Uczniowie klasy czwartej dobrze się przy tym bawili i chętnie udzielali odpowiedzi.Pierwszaki również obejrzały prezentację o bezpiecznych zasadach korzystania z internetu i otrzymały kolorowe baloniki z hasłami od starszych uczniów z klasy 2a i 7b.Na holu głównym przygotowana była wystawa plakatów i pokaz slajdów na temat bezpiecznych zasad i netykiety w Internecie, rozdawane były też ulotki na w/w temat. Dziękujemy wszystkim uczniom.Posumowaniem akcji był apel, który odbył się 9 lutego pod hasłem: STOP CYBERPRZEMOCY przygotowany przez uczniów klasy 2d