Lekcja historii - wycieczka do Twierdzy Modlin.

 W dniu 10.05.2017 klasy: Ib i Ic wraz z paniami: A. Pałką, B. Kamińską, J. Topczewską-Bocian, A. Trzcińską udały się na wycieczkę do Twierdzy Modlin. Twierdza Modlin stanowi wielokrotnie rozbudowany zespół umocnień na który składają się elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Twierdza była czterokrotnie broniona w 1813, 1831, 1915, 1939. Przewodnik wycieczki w bardzo ciekawy sposób przybliżył historię miejsca i oprowadził po obiektach Twierdzy. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in.: najdłuższy w Europie budynek będący koszarami wojskowymi liczący 2250 m.; jeden z fortów; prochownię; wieżę wschodnią „białą”- gdzie podziwialiśmy widoki na zbieg Wisły i Narwi; wieżę zachodnią koszar zwaną „czerwoną”. Zaciekawiły nas szczególnie miejsca, które posłużyły jako plany filmowe, m.in. w produkcjach: „C.K. Dezerterzy”, „Pan Tadeusz”, „Czas honoru”, „1920 Bitwa warszawska”, „Kiler”. Taką lekcję historii na długo zapamiętamy.