Na tropach DNA

Uczniowie klasy 3 d i 3 b wzięli udział 29.05.2017 r. w warsztatach laboratoryjnych w Biocentrum Edukacji Naukowej w Warszawie. Zajęcia utrwalały wiedze z genetyki, którą zdobyli na lekcjach biologii w II semestrze nauki. Uczniowie przypomnieli sobie, jak zbudowany jest kwas deoksyrybonukleinowy, jaką rolę pełni w naszym organizmie, w jaki sposób mieści się w komórce. Powtórzyli, jak wygląda kariotyp człowieka zdrowego i czym różni się kariotyp z zespołami Downa, Turnera i Klinefeltera. Podzielili chromosomy na autosomalne, allosomalne, haploidalne i diploidalne, a następnie wyjaśnili pojęcia gen i allele. Po takiej rozgrzewce przeszli do części praktycznej. Podczas trwających 3 godziny zajęć metodą elektroforezy rozdzielili kwasy nukleinowe ze względu na ich długość. Pocierając patyczkiem z nawiniętą watką po swoim policzku od wewnętrznej strony wyodrębnili własne DNA ( widoczne w probówce gołym okiem! ). Kolejnym etapem zajęć były enzymy. Uczniowie przeprowadzili doświadczenie z immobilizacją enzymu laktazy ( zamykając go w kulkach). Do tego potrzebny był alginian sodu. Z jego pomocą zamknęli enzym. Pod wpływem tego enzymu laktoza w mleku rozpada się na glukozę i galaktozę. Oba cukry proste są tolerowane przez nasze organizmy. Uczniowie sprawdzili w którym mleku jest więcej glukozy za pomocą papierka diagnostycznego. Uczniowie do każdego doświadczenia stawiali pytanie badawcze, hipotezę i określali co jest próbą kontrolną a co badawczą. Prowadzący zajęcia pochwalili młodych laborantów za ich zaangażowanie w pracę oraz za wiedzę, którą posiadają z dziedziny genetyki, mówiąc, że mało jest tak aktywnych grup nawet wśród młodzieży przychodzących na zajęcia ze szkół średnich. To bardzo miłe zarówno dla uczniów reprezentujących nasze gimnazjum, jak i dla uczącej te klasy pani Ewy Nowak – Kowalskiej.