OFERTA EDUKACYJNA

DROGI RODZICU!!!

ZOBACZ OFERTĘ EDUKACYJNĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

ZAPRASZAMY

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE

W WYSZKOWIE

Klasy I-II

·      edukacja teatralna  - Teatr Guliwer

·      rodzice czytają  dzieciom

·      zielone szkoły

·      projekt „Szachy w mazowieckiej szkole”

Klasy czwarte

·      innowacja z matematyki „Robotyka z elementami programowania”

·      innowacja z języka angielskiego „ My English, my world”

Klasa szóste i siódme

·      innowacja z matematyki

·      możliwość wyboru drugiego języka nowożytnego – niemiecki, rosyjski,

·      nawiązanie WSPÓŁPRACY z I LO  im. K.C. Norwida w Wyszkowie

Dla  wszystkich grup wiekowych według potrzeb

·      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

·      logopeda

Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe

Nieodpłatne:

·      Sportowe – UKS czwórka  (piłka nożna), piłka ręczna, zajęcia na siłowni,

·      robotyka z elementami programowania,

·      szachy,

·      koło dziennikarskie,

·      koło teatralne,

·      gimnastyka korekcyjna,

·      zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne,

·      Koło Młodych Przyrodników,

·      zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego,

·      przygotowanie do konkursów.

Zajęcia odpłatne:

·      karate

·      taneczne

·      Edukido (zajęcia kreatywne  z klockami lego)

ŚWIETLICA

Godziny pracy  7.00 -8.00    11.30- 17.30

Prowadzone są zajęcia:

·      rozwijające kompetencje: czytelnicze, muzyczne, teatralne, plastyczne, szachowe,

·      projekt wychowawczy – „Wychowywać ale jak?”

·      poznawcze z języka rosyjskiego,

·      zajęcia teatralne metodą „KAMISHIBAI”

·      zajęcia z dogoterapii,

·      impreza świetlicowa „Mam talent”.

Zajęcia odpłatne:

·      karate

·      taneczne

·      Edukido (zajęcia kreatywne  z klockami lego)

BAZA DYDAKTYCZNA

·      dobrze wyposażone pracownie do przedmiotowe,

·      baza sportowo – rekreacyjna (sala gimnastyczna, siłownia, sala do zapasów, kompleks boisk sportowych „Orlik”),

·      2 pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu,

·      gabinety pedagoga, psychologa,

·      gabinet logopedy i sala do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (w przygotowaniu),

·      biblioteka,

·      stołówka,

·      świetlica w godzinach 7.00 – 17.30,

·      nauka na jedną zmianę, w mało licznych klasach,

·      oddzielna szatnia dla młodszych klas.