Zaprzyjaźnić się z fizyką…

Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe - stwierdzili uczniowie klas gimnazjalnych 2D, 2A, 3D i 3G naszej szkoły, którzy 6 lutego 2018 roku uczestniczyli w zajęciach w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W czasie zajęć mieli możliwość obserwowania doświadczeń ilustrujących podstawowe prawa kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Mogli zaobserwować w działaniu podstawowe prawa mechaniki: zasady ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego, niezależność ruchów w kierunkach prostopadłych, trzy zasady Newtona, zasadę zachowania energii, prawo tarcia, zasadę zachowania pędu, zderzenia sprężyste i niesprężyste, zasadę zachowania momentu pędu i wiele innych. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego udziału w eksperymentach pod kontrolą prowadzącego dr hab. Grzegorza Grabeckiego, prof. IF PAN.

Po lekcji fizyki przyszedł czas na chwilę relaksu jak i refleksji w trakcie oglądania filmu ,,Cudowny chłopiec ‘’ - uznanego za jeden z najbardziej wartościowych filmów tego roku.