Historia-szkoly

Historia szkoły

„Westerplatczyków imię ma,

aby męstwo ich sławić…”

17 października 2008 roku minęło 25 lat. Pierwszy dzwonek w budynku „Czwórki”, czyli Szkoły Podstawowej Nr 4, zabrzmiał 1 września 1983r., a naukę w nim rozpoczęło 1132 uczniów. 1 września 1999r. zabrzmiał pierwszy dzwonek, tym razem dla 364 uczniów Gimnazjum Nr 2. I tak pokolenie po pokoleniu rozpoczynało naukę, a lata mijały…

10 października 1987r. nadano szkole imię Obrońców Westerplatte, która stopniowo stawała się „coraz bardziej morska”. 8 października 1988r. odsłonięto tablicę pamiątkową na szkolnej replice Pomnika Obrońców Wybrzeża. W 1993r. Szkoła Podstawowa Nr 4 została członkiem zwyczajnym Klubu Szkół Westerplatte. 11 grudnia 2001r. odbyła się sesja „Z jednego słowa po mnie powstanie drzewo życia”. Wtedy też wszyscy zobaczyli projekt przyszłego sztandaru gimnazjum wykonany przez uczennicę Magdalenę Wróbel. 18 maja 2002r. odbyła się ceremonia przekazania sztandaru i nadania imienia Obrońców Westerplatte Gimnazjum Nr 2.

W dniach 21-24 kwietnia 2004r. byliśmy organizatorem XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. 25 czerwca 2004r. zabrzmiał ostatni dzwonek w Szkole Podstawowej Nr 4. Wyszkowska „Czwórka” przestała istnieć. W ciągu 21 lat szkołę podstawową ukończyło prawie 4000 uczniów. Obecnym gospodarzem obiektu jest Gimnazjum Nr 2 im. Obrońców Westerplatte. Przez cały czas istnienia szkołą kieruje Mirosław Kowalski. Obowiązki wicedyrektorów pełnili: Michał Kowalczyk, Janina Kazimierczyk, Krystyna Falba, Teresa Ślubowska, Barbara Trzcińska, Krzysztof Arbaszewski, Andrzej Florianowicz, Agnieszka Deptuła. Obecnie funkcje wicedyrektorów sprawują panie: Iwona Obrostek i Ineza Pieniążek.

W 1983r. Szkoła Podstawowa Nr 4 była jedną z najbardziej nowoczesnych placówek oświatowych. Jej otwarcie stało się wielkim wydarzeniem dla całego miasta.

Początki nie były łatwe. Budynek był jasny i przestronny, ale brakowało wielu rzeczy. W sali gimnastycznej i w stołówce trwały prace wykończeniowe. Na zewnątrz obiektu porządkowano teren budowy: zbierano gruz, układano chodniki i wyznaczano trawniki. Pierwsze spotkanie Rady Pedagogicznej odbyło się na holu na parterze i rozpoczęło się od zwiedzania pustych sal. Dzięki wzajemnej pomocy i życzliwości szkoła szybko zapełniła się potrzebnymi pomocami.

W czasie istnienia szkoły podstawowej 32 uczniów zostało laureatami konkursów przedmiotowych. Wielu zdobyło laury w zmaganiach naukowych, plastycznych i sportowych. Co piąty absolwent SP Nr 4 zdobywał srebrną tarczę za bardzo dobre wyniki w nauce. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania był również znaczny procent uczniów podejmujących z sukcesem dalszą naukę w szkołach średnich.

Te dobre tradycje szkoły podstawowej kontynuują również uczniowie gimnazjum, którzy chętnie biorą udział w konkursach i różnego rodzaju przedsięwzięciach. Swoje zainteresowania rozwijają, uczestnicząc w ogólnopolskich programach edukacyjnych i wychowawczych: Szkoła z Klasą, Szkoła zaangażowana społecznie, Uczeń z Klasą, Nauczyciel z Klasą, Lego. Cogito, Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki, Literacki Atlas Polski, Młodzi przeciw korupcji, Opowiem Ci o wolnej Polsce.

Wybierając imię Obrońców Westerplatte, społeczność Gimnazjum Nr 2 w codziennej pracy potwierdza, że zawsze są jakieś powinności, od których nie wolno się uchylać. Pamięć o Westerplatte z 1939r. pomaga i dziś znaleźć właściwe rozwiązania, podjąć dodatkowe obowiązki, nie być obojętnym wobec spraw i zadań ważnych dla współczesnego świata. Wartości i prawdy ukryte w pojęciu „Westerplatte”, choć przybrały dziś nieco inną postać, są ciągle aktualne.

Obecnie sale lekcyjne w Gimnazjum Nr 2 są doskonale i nowocześnie zaopatrzone w telewizory, magnetowidy, DVD. W szkole działa radiowęzeł, a dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonują 2 pracownie komputerowe i wielostanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Lekcje są prowadzone w ciekawy sposób: w terenie, w laboratoriach, kinach, teatrach, muzeach… W trakcie zajęć pozalekcyjnych i realizacji różnych projektów uczniowie rozwijają swoje umiejętności w wielu dziedzinach. Organizowane są liczne akademie oraz spektakle szkolne. Od 13 lat działa koło dziennikarskie – powstaje gazetka „Bez Tytułu”. Młodzież chętnie włącza się w wolontariat, odwiedzając przedszkolaków, pacjentów szpitala, młodszych kolegów ze szkół podstawowych i świetlicy socjoterapeutycznej. Uczniowie organizują dla nich zabawy integracyjne, czytają bajki, sadzą drzewka, uczą tańca, pomagają w odrabianiu lekcji, przygotowują paczki bożonarodzeniowe dla potrzebujących rodzin z gminy Wyszków w ramach akcji „Ekipa świętego Mikołaja” i „Rodzina – Rodzinie”. Od siedmiu lat współpracują z Domem Dziecka w Równem, zbierają „Górę Grosza”, kwestują dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierają wiele instytucji i fundacji. Pieniądze na ten cele pozyskują w różny sposób: poprzez Kiermasze Książek Trochę Używanych, sprzedaż ciast, dyskoteki. Zachęcają do niesienia pomocy wyszkowskich właścicieli firm. Gimnazjaliści dbają o stan środowiska naturalnego i czują się za nie odpowiedzialni. Szkoła współpracuje z Organizacjami Odzysku Reba i Recal. Uczestniczy w akcjach „Sprzątanie świata”, „Czysty las”, prowadzi zbiórkę surowców wtórnych, odnosi sukcesy w Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Szkolny projekt „Z góry śmieci pieniądz leci” w 2006r. został nagrodzony grantem pieniężnym przez Fundację Nasza Ziemia. Swoje pomysły prezentowaliśmy także w telewizji regionalnej. Gościliśmy i odwiedzaliśmy w miejscu pracy wiele osób reprezentujących różne zawody i zainteresowania.

Liczba cyklicznych i okolicznościowych imprez szkolnych świadczy o wielkim zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli. Na stałe w kalendarzu szkolnym wpisały się: Święto Szkoły, Gimnazjalne Dni Kultury, Dzień Gimnazjalisty, Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, Tydzień Morski, Liga Klas, Dzień Regionalny, Tydzień Kultury Języka Polskiego, Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par, Tydzień Europejski, Tydzień „Sportu na wesoło”, Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs Wiedzy „Mój Patron”, Liga Czytelniczo – Medialna, Mistrz Przedmiotów Humanistycznych, Neptunowa Gala. Jednak mimo wszystko uczniowie najbardziej uwielbiają wyjazdy na wycieczki, rajdy i biwaki.

Dyrektor Mirosław Kowalski tak wspomina pierwszy okres działalności placówki: „Przydzielono nauczycielom sale do zagospodarowania, każdy otrzymał swoje „małe królestwo”, które od tego dnia stało się jego drugim domem, do którego wprowadził małą cząsteczkę swojego „ego”. Z kolei Beata Glinka – niegdyś uczennica, a obecnie nauczyciel szkoły mówi: „Pamiętam, że na kółko polonistyczne chodziłam do pani Barbary Bielskiej, która z pasją wprowadzała nas w tajniki gramatyki, literatury i historii. To na tych zajęciach po raz pierwszy poczułam powołanie do bycia polonistką”.

My czekamy na Państwa wspomnienia i zdjęcia ze szkolnych lat spędzonych w „Czwórce”. Prosimy przesyłać je na adres: 2gimnazjumwyszkow1@wp.pl lub Gimnazjum Nr 2, ul. Sowińskiego 55 (z dopiskiem wspomnienia).

Koło ds. promocji szkoły

(opracowano na podstawie biuletynu przygotowanego przez panie:

E. Decyk, B. Glinkę, J. Paczkowską, E. Świderek)

JUBILEUSZ 25–LECIA SZKOŁY

„Westerplatczyków imię ma ,aby męstwo ich sławić…"

17 października Gimnazjum Nr 2, a wcześniej Szkoła Podstawowa Nr 4, obchodziło jubileusz 25 lecia. Pierwszy dzwonek w budynku „Czwórki” zabrzmiał 1 września 1983r., a naukę w nim rozpoczęło 1132 uczniów. 10 października 1987r. szkole nadano imię Obrońców Westerplatte. 25 czerwca 2004r. szkoła przestała istnieć, ale już od 1 września 1999r. funkcjonowało w niej Gimnazjum Nr 2. Przez cały okres istnienia szkołą kieruje dyrektor Mirosław Kowalski.

 

Srebrny jubileusz świętowano przez dwa dni. 17 października, w piątek, o godz. 11.00 odbyła się sesja popularnonaukowa pod hasłem „Westerplatczyków imię ma…”, w czasie której zaproszeni goście, w tym emerytowaniu nauczyciele pracujący kiedyś w szkole, oraz cała społeczność szkolna wysłuchali referatu pani Jolanty Paczkowskiej, która przedstawiła zebranym historię przylądka Westerplatte, bohaterską obronę we wrześniu 1939r., wojenne i powojenne losy Westerplatczyków. Referat został uzupełniony prezentacją multimedialną, w której wykorzystano dokumentację fotograficzną, fragmenty filmu S. Różewicza pt. „Westerplatte” oraz przemówienia papieża Jana Pawła II.

 

O szkolnej pracy związanej z patronem szkoły – Obrońcami Westerplatte, corocznym konkursie organizowanym w szkole od lat pod hasłem „Mój Patron”, przynależności do Klubu Szkół Westerplatte, wyjazdach na coroczne Sympozja Szkół, których imię związane jest z Westerplatte, spotkaniach z marynarzami z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej opowiedziała pani Barbara Kobiałka. Jej wystąpienie uzupełnione było pokazem zdjęć z w/w spotkań i uroczystości.

W czasie sesji prowadzące program, Weronika Rawska i Marta Kocięcka, przypomniały historię szkoły oraz przedstawiły jej codzienne życie, sukcesy odnoszone w konkursach, udział w projektach edukacyjnych, działania podejmowane na rzecz środowiska naturalnego i pracę w wolontariacie. Nie zabrakło oczywiście wzruszających fragmentów poezji w wykonaniu Brygidy Krucińskiej oraz kabaretowych scenek z życia szkoły.

Dyrektor Mirosław Kowalski specjalnymi upominkami uhonorował panie, które od początku istnienia pracowały wraz z nim w szkole. Są to panie: Barbara Baranowska, Hanna Czyżo i Jolanta Topczewska – Bocian. W czasie uroczystości wręczono także statuetki „Przyjaciela Szkoły’. Jedną z nich otrzymała córka kapitana Kazimierza Deptuły, który część swoich morskich zbiorów przekazał do szkolnego Muzeum Morskiego - pani Eliza Kłos (jej wnuczka jest obecnie uczennicą Gimnazjum Nr 2).

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zostali poczęstowani jubileuszowym tortem. A potem były już wspomnienia, spotkania po latach i przyjacielskie rozmowy.

Uczestnicy obchodów 25-lecia szkoły otrzymali w upominku Biuletyn, specjalnie przygotowany na tę okazję.

 

 

Przemarszem całej społeczności szkolnej ulicami miasta do kościoła p.w. Św. Idziego rozpoczął się drugi dzień uroczystości związanych ze Świętem Szkoły.

O godz. 11.00 ks. Dziekan Waldemar Krzywiński odprawił Mszę. św. w intencji nauczycieli, uczniów i pracowników Gimnazjum Nr 2.

Potem odbyła się akademia, podczas której uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

Bardzo podobał się program artystyczny pod hasłem „Nauka jest jak bezkresne morze” utrzymany w konwencji morskiej (humorystyczne, świetnie zagrane scenki i wspaniały występ chórku). Wszystkiemu przypatrywał się dostojny Neptun i jego piękna małżonka Salacja. Publiczność i zaproszonych gości poderwał do tańca utwór „Wypłynąć…”. Na uroczystość licznie przybyli rodzice pierwszoklasistów, którzy otrzymali biuletyn z okazji XXV – Lecia Szkoły.