Liga Morska i Rzeczna

Liga Morska i Rzeczna – to polska organizacja społeczna powstała w 1930 roku pod nazwą Liga Morska i Kolonialna  Jej pracami kierował generał Mariusz Zaruski. Stawiała sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W latach 30. XX w. prowadziła zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej czego rezultatem m.in. było zbudowanie okrętu podwodnego "Orzeł". Wydawała miesięcznik "Morze".  Liga Morska i Kolonialna zaprzestała działalności w 1939. Została reaktywowana w 1944 pod nazwą Liga Morska, a następnie zlikwidowana w 1953, po czym przyłączona do Ligi Przyjaciół Żołnierza (przekształconej w Ligę Obrony Kraju). Ponownie została reaktywowana w 1981 jako Liga Morska. 19 marca 1999 Liga Morska została przekształcona w Ligę Morską i Rzeczną. Obecnym prezesem (od 2007) jest kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, który zastąpił na tym stanowisku Bronisława Komorowskiego.

LIGA MORSKA i RZECZNA w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

28 IX 2009r. - delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły brała udział w uroczystości upamiętniającej wydarzenia historyczne związane z 70 rocznicą samozatopienia bohaterskiego ścigacza rzecznego KU-30, która odbyła się w Twierdzy Modlin.

 

 

 

 „POWRÓT WIŚLANEJ FLOTYLLI”

W poniedziałek, 28 września 2009 r., w Twierdzy Modlin odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia historyczne związane z 70 rocznicą samo zatopienia, przy Bramie Napoleona, bohaterskiego ścigacza rzecznego KU-30. Wydarzenie to było zakończeniem bytu ostatniej jednostki pływającej Oddziału Wydzielonego „Wisła” w czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku i zakończyło historię istnienia Flotylli Wiślanej.

Organizatorem uroczystości był Zarząd Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej pod kierownictwem Prezesa Zarządu Okręgu Krzysztofa Bucholskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Wiceadmirał Maciej Wąglewski (Z-ca Dowódcy Marynarki Wojennej, Szef szkolenia), kmdr Dariusz Kolator (Dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej), kmdr Zbigniew Smoliński (Dyrektor Gabinetu Dowódcy Garnizonu „Warszawa”), kmdr Jerzy Kruk (Sekretarz Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej), kpt. ż.w. Andrzej Królikowski ( Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z członkami Zarządu Głównego), kmdr Jerzy Góra (Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni), Waldemar Sobczak (Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego), Teresa Trzaska (Wiceburmistrz Miasta Wyszkowa), ppłk Leszek Wieczorek (Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie), Tomasz Liwartowski (honorowy członek LMiR), kpt. ż.ś. Andrzej Potapowicz, Witold Ginter, Wiesław Janczarek, kpt. ż.ś. Eugeniusz Nadolny (Wicedyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle), nauczyciele i młodzież ze sztandarem z Gimnazjum Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie, Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej - Orkiestra Dęta Nadbużańska im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły w Wyszkowie

Po uroczystym złożeniu wieńców, w hołdzie poległym we wrześniu 1939 roku w Twierdzy Modlin i przemówieniach okolicznościowych, odbył się chrzest motorówki dowódcy z ORP Warszawa. Ceremonii  chrztu dokonał ks. kan. Waldemar Krzywiński, kapelan Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa, matką chrzestną była Pani Elżbieta Marszałek – Wiceprezes Zarządu Głównego LMiR. Nadała motorówce imię „Nieuchwytny 2”

W dalszej części uroczystości, nad Narwią w Bramie Ostrołęckiej, odbyło się widowisko wizualno -  muzyczne,  które poprowadził kmdr por. Józef Wąsiewski. Poświęcone było mało znanej historii formacji Wojska Polskiego - Flotylli Wiślanej.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Orkiestry Dętej Nadbużańskiej poprowadzony przez kapelmistrzów - kmdr Józefa Kowalewskiego i bosm. Jacka Gerka. Orkiestrę wspierała śpiewem młodzież z Gimnazjum Nr 2 im. Obrońców Westerplatte z Wyszkowa, kultywująca w szkole morskie tradycje.

 JULIAN S. BIELAWSKI

KOMANDOR BRACTWA

LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

W WYSZKOWIE

9 X 2009r.odbyło się uroczyste przyjęcie naszego Gimnazjum w poczet członków Bractwa LMiR w Wyszkowie. Ceremonia odbyła się podczas uroczystego ślubowania uczniów klas I. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie szkole pamiątkowych medali „dla upamiętnienia niezmiennej trwałości więzi Wyszkowian z Bugiem i Bałtykiem” przez Prezesa LMiR dr inż. A. Królikowskiego

 

Wspaniałą uroczystość zwieńczyła część artystyczna utrzymana w morskiej konwencji. Wszystkich zachwyciły kabaretowe scenki, piękny śpiew i taniec. Uczniowie wcielili się w role majtków na statku, marynarzy, kapitana, podstępne Syreny i młodych, zagubionych pierwszoklasistów.

Licznie zgromadzeni na uroczystości goście (w szczególności rodzice) mogli w holu szkoły obejrzeć ciekawą wystawę pod hasłem „Szum morza nad Wyszkowem”, opowiadającą o morskich tradycjach naszego miasta oraz otrzymali okolicznościowy folder promujący Gimnazjum nr 2

 9 II 2010r. - delegacja naszej szkoły  razem z przedstawicielami Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie uczestniczyła w obchodach 90. rocznicy „Zaślubin Polski z Morzem” w Pucku. Uroczystości upamiętniały wydarzenia z 10 lutego 1920r., kiedy to Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego, wrzucił do morza platynowy pierścień- symbol odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku. Ogromne znaczenie tego historycznego wydarzenia podkreślili obecni na uroczystościach:

Prezydent RP Lech Kaczyński, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź

 

26 VI 2010r. - delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Wyszkowskich DNIACH MORZA, które były połączone z obchodami Nocy Świętojańskiej oraz uroczystym otwarciem schodów przy kościele św. Idziego. Na tej uroczystości Liga Morska i Rzeczna uhonorowała osoby zasłużone dla wspierania działalności Ligi i Orkiestry Dętej Nadbużańskiej. Odznakę i medal LMiR otrzymał dyrektor Gimnazjum nr 2, pan Mirosław Kowalski

 

25 IX 2010r. - delegacja naszej szkoły uczestniczyła w Modlinie w uroczystościach związanych z Flotyllą Wiślaną. W patriotycznych uroczystościach brali także udział członkowie okręgu mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Bractwa LMiR z Wyszkowa pod batutą kmdr. Józefa Kowalewskiego

 

 

16 X 2010r. – w szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas I. Ta doniosła uroczystość, jak przystało na tradycje szkoły, utrzymana była w morskiej konwencji. Uczestniczyli w niej członkowie Zarządu Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie:  komandor – Julian Bielawski, kapelmistrz Józef Kowalewski oraz bosman Wojciech Decewicz. Młodych uczniów pasował szablą kmdr J. Kowalewski. Wspaniałą uroczystość zwieńczyła część artystyczna utrzymana w morskiej konwencji. Wszystkich zachwyciły kabaretowe scenki, piękny śpiew i taniec. Uczniowie wcielili się w role majtków na statku, marynarzy, żeglarki, kapitana i rozbitka. Jak na morską uroczystość przystało, zakończył ją bal kapitański.

Licznie zgromadzeni na uroczystości goście mogli w holu szkoły obejrzeć ciekawą wystawę pod hasłem „Od morza jesteśmy, od morza”, opowiadającą o morskich tradycjach naszego miasta oraz szkoły.

 

27 I 2011 r. – podczas uroczystego Koncertu dla rodziców, który odbył się w Domu Kultury „Hutnik”

statuetki Przyjaciela Szkoły wręczono członkom Ligi Morskiej i Rzecznej:  Józefowi Bielawskiemu i Julianowi Bielawskiemu

 

10 II 2011r. - delegacja naszej szkoły w składzie: poczet sztandarowy-Weronika Gaszczyńska, Marysia Cholewińska, Sebastian Sitek oraz opiekun – Beata Glinka uczestniczyła w Pucku w uroczystościach z okazji 91 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem i powrotu nad Bałtyk. Tegoroczne uroczyste obchody rozpoczęły się koncelebrowaną mszą św. w Kościele p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Pucku. Na uroczystości przybyły tłumy chcące swoją obecnością oddać cześć ważnym i doniosłym wydarzeniom z 1920 r. oraz postaci generała Józefa Hallera. Wśród znamienitych osobistości byli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Minister Sportu i Turystyki Ryszard Stachurski, Minister Infrastruktury kpt. ż. w. Anna Wypych-Namiotko i wielu innych parlamentarzystów oraz liczne delegacje ogólnopolskich organizacji, związków i stowarzyszeń, reprezentacje instytucji i szkół oraz tłumnie przybyła społeczność kaszubska.

Po głównych uroczystościach statuetkę Przyjaciela Szkoły wręczyliśmy Prezesowi ZG LMiR dr inż. Andrzejowi Królikowskiemu (członkami LMiR jesteśmy od 9 X 2009r.).

Wyjazd do Pucka zorganizowało dla nas Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie, a przede wszystkim jej komandor, pan Julian Bielawski. Wraz z nami w uroczystościach wzięła także udział delegacja uczniów z Brańszczyka oraz ich opiekun dyr. Paweł Różański.

W piątek w drodze powrotnej do Wyszkowa, dzięki uprzejmości Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, z Gdyni wyruszyliśmy w ponad godzinny rejs statkiem po Zatoce Puckiej oraz Morzu Bałtyckim.

Miło wspominamy także spacer po Skwerze Kościuszki w Gdyni, gdzie podziwialiśmy okręty ORP Błyskawica oraz Dar Pomorza, a także po Długim Targu w Gdańsku.

Z marynarskim pozdrowieniem „Trzymajmy się Morza” – Uczestnicy

 

 

20 III 2011r. – delegacja szkoły uczestniczyła w uroczystym koncercie Orkiestry Dętej Nadbużańskiej z okazji Zaślubin Polski z Bałtykiem. Odbył się on w Brańszczyku.

 

 

 

14 X 2011 r. – w czasie uroczystego ślubowanie uczniów klas I przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej, kmdr Józef Kowalewski dokonał pasowania uczniów szablą

10 XI 2011 r. -  delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej ludziom morza. Powstała ona z inicjatywy wyszkowskiego bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej. Tablica została usytuowana przy zabytkowej kordegardzie w parku miejskim

 

 

10 lutego 2012 r. delegacja naszej szkoły w składzie: poczet sztandarowy-Klaudia Bogacka, Alicja Dudzik, Karol Smugorzewski oraz opiekunowie – dyr. Mirosław Kowalski i p. Konrad Chrzczonowski uczestniczyła w Pucku w uroczystościach z okazji 92. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem i powrotu nad Bałtyk.

Towarzyszyła nam delegacja uczniów Publicznego Gimnazjum w Brańszczyku, członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa oraz ks. Dziekan Waldemar Krzywiński

 

12 X 2012 r. – podczas uroczystego ślubowania uczniów klas I, które odbywało się pod hasłem „Wyruszamy w gimnazjalny rejs”, komandor Józef Kowalewski każdego ucznia osobiście pasował szablą komandorską na ucznia Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte