Nauczyciele

Nauczyciele

W naszej szkole pracuje 44 nauczycieli. Wśród nich jest:

Dyplomowanych - 31

2002 r. - Ewa Nowak-Kowalska, Ineza Pieniążek

2003 r. – Małgorzata Kocięcka, Elżbieta Świderek, Urszula Wierzchoń,

2004 r. – Hanna Czyżo, Elżbieta Dobrzyńska, Beata Kamińska, Jolanta Sieńkowska,

2005 r. – Ewa Decyk, Jolanta Sarnacka,

2006 r. – Bogusława Gemza, Jadwiga Gerek, Bożena Lewandowska, Jolanta Topczewska – Bocian

2008 r. – Iwona Dudek, Jolanta Królikowska, Jolanta Paczkowska,

2010 r. – Krzysztof Ogrodziński, Agnieszka Powierza, Urszula Siankowska,

2012 r. – Nina Shava, Dorota Świerczewska,

2013 r. - Agnieszka Pałka.

Szkolnym pedagogiem w Gimnazjum nr 2 jest pani Małgorzata Kocięcka

Szkolnym psychologiem w Gimnazjum nr 2 jest pani Katarzyna Kondey

Wielu naszych nauczycieli posiada możliwość nauczania dwóch przedmiotów.

W naszej szkole uczą:

religia: B.Gemza, B.Kamińska, ks. Sławomir Sokołowski
j.polski: E.Dobrzyńska, I.Dudek, J.Królikowska, B.Lewandowska, I.Pieniążek,
j. angielski: N.Shava, D.Świerczewska, A. Kaczmarczyk, M. Kozon,
j. niemiecki: K. Zarzycka
j. rosyjski: M.Piech
historia: H.Czyżo, J.Paczkowska, U.Wierzchoń,
wiedza o społeczeństwie: J.Paczkowska, B. Lewandowska, E.Dobrzyńska
matematyka:  A.Pałka, A.Powierza, J.Sarnacka, A.Trzcińska, E. Włodarczyk
fizyka: J.Gerek, A.Powierza
chemia: E.Włodarczyk
biologia: E.Nowak-Kowalska
geografia: A. Deptuła, J.Topczewska-Bocian, E.Nowak-Kowalska

zajęcia artystyczne:

plastyka:

muzyka:

U.Wierzchoń, K. Ślubowski

U.Wierzchoń

K. Ślubowski

informatyka: A. Pałka, J.Sieńkowska,
wychowanie do życia w rodzinie E.Decyk
zajęcia techniczne J.Sieńkowska
edukacja dla bezpieczeństwa J.Królikowska, A.Lange, U. Siankowska
wychowanie fizyczne: K. Chrzczonowski, A. Lange, K.Ogrodziński, U. Siankowska
biblioteka: E. Decyk, E.Świderek
świetlica: E.Chojnowska