O szkole

O szkole…

Misją naszej szkoły jest hasło: Szkoła szans i sukcesów, która pomaga mądrze dorosnąć”.

 

 Gimnazjum Nr 2

im. Obrońców Westerplatte

w Wyszkowie

 

 POBIERZ PLIK

 

Dlaczego warto uczyć się w Gimnazjum nr 2?

Jesteśmy „Szkołą z klasą” (od 2003 r.).

Posiadamy zaszczytne tytuły: Uczniowie z klasą, Nauczyciel z klasą, Szkoła zaangażowana społecznie, Szkoła dobrze zaprojektowana, Bezpieczna szkoła, Szkoła współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły oraz Szkoła Odkrywców Talentów.

Należymy do Klubu Szkół Westerplatte i Klubu Przodujących Szkół!

Nasza szkoła wyróżnia się działalnością innowacyjną.

Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami:

·         Konkursu „Wyszkowskie Dyktando” (pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Wyszkowskiego, Burmistrza Wyszkowa i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra  Gieysztora w Pułtusku). W zeszłym roku po raz pierwszy odbył się także konkurs dla dorosłych.

·         Konkursu Wiedzy Religijnej (pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Wyszkowskiego, Dziekana Dekanatu Wyszkowskiego)

·         Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy, Gminnej Gimnazjady Polonistycznej oraz Gminnego Konkursu „Matematyczno – przyrodniczy „CZAR - PAR” (pod patronatem Burmistrza Wyszkowa).

Dyrekcja: dyrektor – mgr Agnieszka Deptuła,

wicedyrektor: mgr Iwona Obrostek;

pedagog – mgr Małgorzata Kocięcka;

psycholog–  mgr Jusyna Radau

W 20 oddziałach uczy się 474 uczniów.

Zatrudnionych jest 46 wykwalifikowanych nauczycieli.

Nasze pracownie są dobrze wyposażone w pomoce naukowe (posiadamy tablice interaktywne oraz system oświetlenia sal przyjazny środowisku - SchoolVision).

Działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, stołówka, świetlica.

Mamy bogato zaopatrzoną i przestronną bibliotekę.

Zajęcia kończą się najpóźniej o godz. 15.20.

W naszej szkole funkcjonuje  Dziennik elektroniczny.

Mamy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, sportowych i interdyscyplinarnych.

Organizujemy Dni Otwarte, podczas których Rodzice mają możliwość spotkania się z nauczycielami, Dyrekcją, pedagogiem i psychologiem.

Prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu  (pomagamy dzieciom, rodzinom, podopiecznym Hospicjum Domowego i zwierzętom; uczestniczymy w wielu akcjach).

Organizujemy koncerty dla Rodziców najlepszych uczniów, podczas których wręczane są statuetki „Sowy – mądrej głowy”.

Aktywnie uczestniczymy w akcji „Sprzątanie Świata”.

Współpracujemy m.in. z: wyższymi uczelniami (Akademią Humanistyczną w Pułtusku, UKSW, Politechniką Warszawską, Wyższą Szkołą Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia), Nadleśnictwem Wyszków, „Leśną Szkołą”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zaprzyjaźnionymi szkołami, wyszkowskimi przedszkolami, Domem Dziecka w Równem.

W naszej szkole uczniowie mogą:

Kształcić się i rozwijać swoje umiejętności podczas realizacji:

·       eksperymentu pedagogicznego i czterech innowacji pedagogicznych;

·       projektów edukacyjnych i ekologicznych;

·       programów profilaktycznych, niektóre  cykliczne, jak NOE, „Znajdź właściwe rozwiązanie” „Trzeźwo myślę o przyszłości”. Od marca 2015 r, funkcjonuje w naszej szkole PaTPORT..

Brać udział w uroczystościach szkolnych:

·       tych poważnych (obchody uroczystości państwowych, pasowanie uczniów klas I, Święto Szkoły, Neptuny – gala zakończenia klas III);

·       i tych na wesoło (Dzień Gimnazjalisty, Gimnazjalne Dni Kultury, Tydzień Morski, Dzień Sportu, Tydzień Ekologiczny, Tydzień Ekologii i Zdrowia).

·       Uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:

·       rozwijających zainteresowania ucznia (koła: dziennikarskie, historyczne, polonistyczne, informatyczne, matematyczne, artystyczne, gazetka szkolna, plastyczne, Koło Młodych Przyrodników, SKS);

·       pozwalających uzupełnić wiadomości (zajęcia wyrównawcze, zajęcia  przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego);

·       od 2014r. działa Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy. Spotkana odbywają się systematycznie raz w miesiącu, każda noc ma swój temat przewodni.

Uczestniczyć w wycieczkach zagranicznych i w piękne zakątki kraju.

Uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Otrzymywać nagrody rzeczowe i finansowe.

Brać udział w rajdach rowerowych, „żywych” lekcjach historii, warsztatach edukacyjnych, plenerach malarskich, dyskotekach, wieczorach poetyckich.

Reprezentować klasę i szkołę w różnego rodzaju konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych.

Szkoła, która ma za patrona Obrońców Westerplatte, dużą wagę przywiązuje do wychowania młodzieży w poczuciu dumy i odpowiedzialności za losy Ojczyzny.

·  Aktywnie uczestniczymy i wzbogacamy życie kulturalne środowiska lokalnego.