Pedagog Psycholog

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w Gimnazjum nr 2 <pobierz plik pdf>

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 2  <pobierz plik pdf>

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016 – 2017/2018 <pobierz plik pdf>

JEŚLI MASZ PROBLEM

Czujesz się  osamotniony, smutny, nieszczęśliwy z jakiegoś powodu,

Masz problemy w nawiązywaniu dobrych relacji z kolegami, koleżankami,

rodzicami i nauczycielami,


Chciałbyś podzielić się swoją radością, sukcesem, osiągnięciami, zdolnościami,

Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wie w jaki sposób,

Masz ciekawe pomyły, którymi chciałby się podzielić,

Masz problemy w nauce,

Nie potrafisz sobie poradzić z jakąś sprawą;

pomocy udzielą Ci :

PEDAGOG SZKOLNY – mgr  MAŁGORZATA KOCIĘCKA

adres e-mail: pedagog.g2@wp.pl                 tel. 029 7424517 w 38

PSYCHOLOG SZKOLNY – mgr  Katarzyna Kondej

adres e-mail: psycholog.g2@wp.pl

Kosultacje dla rodziców

              Dyrektor

   środa

    1500-1600

             Pedagog

   poniedziałek

   wtorek

1400-1500

          Psycholog

   wtorek

   środa

   piątek

8.00 -12.00

8.00 -11.30

8.00 -13.00

,,Szanuj mnie, żebym szanował innych

Wybaczaj, żebym umiał wybaczać

Słuchaj, żebym umiał słuchać

Nie bij, żebym nie bił

Nie poniżaj, żebym nie poniżał

Rozmawiaj  ze mną, żebym umiał rozmawiać

Nie wyśmiewaj

Nie obrażaj

Nie lekceważ

Kochaj mnie, żebym umiał kochać

Uczę się życia od ciebie”

Informacje dla rodziców.

Rodzice mogą szukać pomocy:

  1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Wyszkowie

               
ul. Kościuszki 52 (tel. 29 7425007)

  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                ul. I Armii Wojska Polskiego 82A

                tel./fax: 29 742 85 22, 29 742 85 23

                e-mail: pomocwyszkow@wp.pl

  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

                ul. 3 Maja 16 (tel. 29 742 40 97)

                tel/fax  (029) 742 49 02

                e-mail:    sekretariat@ops.wyszkow.pl

                              ops@wyszkow.pl

  4. Świetlica Socjoterapeutyczna "SŁONECZNA"

                ul. 11 Listopada 50  tel. 297429965

   5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie

               ul. Aleja Róż 2(tel. 29 742 42 01 wew. 374)

   6. Poradnia Leczenia Uzależnień w Wyszkowie

                ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 (dawny hotel pielęgniarek) (tel. 29 742 38 11 wew. 324

   7. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

                Wyszków, ul. Zakolejowa 45 (tel. 29 742 49 02)

   8. Poradnia Odwykowa (tel. 29 742 50 41)

   9. Komenda Powiatowa Policji

                ul. Kosciuszki 13  TEL. (29) 7436200

 10. Sąd Rejonowy w Wyszkowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich

               ul. Kosciuszki 50     tel. (29) 742 38 01