PROFILAKTYCZNE WIEŚCI

PROFILAKTYCZNE WIEŚCI 2014-2015 – I półrocze

lp

MIESIĄC

KLASY

WYDARZENIE

1.

wrzesień

I a- g

Zajęcia integracyjne –( pedagog- M. Kocięcka)

2.

wrzesień

III a- d

Spotkanie z przedstawicielem KPP- ,, Jak ustrzec się przed kradzieżą i wyłudzeniami”

3.

wrzesień

III a, c, e

,,Jak się motywować do nauki”  psychoedukacja-

(psycholog- J. Radau)

4.

wrzesień

II e, III e

Nasze uczucie-  sposoby okazywania- psychoedukacja-(psycholog- J. Radau)

5.

wrzesień

II e, d

Rozwijanie koncentracji uwagi- psychoedukacja

-(psycholog- J. Radau)

6.

wrzesień

II g

Czym są uzależnienia- psychoedukacja

-(psycholog- J. Radau)

7.

wrzesień

Ia

Stres i sposoby radzenia sobie- psychoedukacja

-(psycholog- J. Radau)

8.

wrzesień

I

Moje mocne strony- trening- J. Radau

9.

październik

II a- g, III f, g, I a-g

Spotkanie z przedstawicielem KPP- ,, Jak ustrzec się przed kradzieżą i wyłudzeniami”

10.

październik

Ia

Prawa i obowiązki ucznia- M. Kocięcka

11.

październik- listopad

I a-g

Prezentacja multimedialna-,, Nieletni w świetle obowiązującego prawa” – (pedagog- M. Kocięcka)

12.

październik-

listopad

II a-g

Uzależnienia – czy mnie to dotyczy?: projekcja filmu-,,Objetnica” – dyskusja – zajęcia psychoedukacyjne (pedagog- M. Kocięcka )

13.

listopad

Ia

Tworzymy atmosferę pracy- M. Kocięcka

14.

dni otwarte

I-III

Wystawy profilaktyczne dla rodziców

15.

listopad

 

,,Czy znasz swoje dziecko” –artykuł w gazetce szkolnej (pedagog- M. Kocięcka)

16.

listopad- grudzień

III

,,Uczyć się czy nie – moja decyzja „– zajęcia psychoedukacyjne  ( pedagog- M. Kocięcka)

17.

listopad- grudzień

I-III

Realizacja programu z zakresu profilaktyki antynikotynowej,, Znajdź właściwe rozwiązanie”

( pedagog- M. Kocięcka , psycholog- J. Radau)

18.

listopad- grudzień

wg. potrzeb

,, Asertywność –j jak pozostać sobą nie raniąc innych” _ (pedagog- M. Kocięcka)

19.

październik- grudzień

I- III

Realizacja programu profilaktycznego,, Trzymaj formę”

 – ( nauczyciel- U. Kuczborska)

20.

listopad- grudzień

III

,,Dlaczego warto się uczyć”- M. Kocięcka

21.

wrzesień- styczeń

I

,, Sukces to marzenie ubrane w cel”- warsztaty

- (psycholog- J. Radau)

22.

wrzesień- styczeń

wybrani uczniowie

,,Ja i inni”- zajęcia terapeutyczne- (psycholog- J Radau)

23.

wrzesień- maj

wg. potrzeb

,, Czy w szkole można czuć się bezpiecznie’’

- ( psycholog- J. Radau)

Wrzesień

1.    Klasy III uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielem KPP ,, Jak ustrzec się przed wyłudzeniami i kradzieżą”.

2.     W klasach I odbyły się zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym

3.    Klasy  III  zakończyły realizację 3 godzinny  treningu profilaktyczno- zawodoznawczego ,, Trzeźwo myślę o przyszłości”. Realizację rozpoczęły klasy II. –realizator M. Kocięcka

4.     W kl. I – III rozpoczął się program profilaktyki palenie tytoniu ,, Znajdź właściwe  rozwiązanie”- realizator; M. Kocięcka, M. Rolek (przy współpracy SANEPIDU )

5.    W klasach I – III trwają zajęcia psychoedukacyjne -  Moje mocne stron;  Motywacja na co dzień; Sukces to marzenie ubrane w cel; Kultura wśród nas; Człowiek jako istota społeczna; Jak motywować się do nauki – realizacja M. Rolek

6.    W klasach I – III rozpoczną się zajęcia psychoedukacyjne – Asertywność jako umiejętność mówienia NIE;  Jestem tolerancyjny- jak zjednać sobie przyjaciół – realizacja M. Kocięcka

7.    W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej trwają indywidualne  zajęcia psychoedukacyjne – prowadzone przez pedagoga i psychologa

8.    Od marca do czerwca szkoła uczestniczy w Wyszkowskich Dniach Profilaktyki 2013

9.    Dnia 06.03.2013 ; 07.03.2013 ;12.03.2013 w kl. I – III odbyła się prezentacja filmu pt. ,,W sieci’’ oraz spotkanie z pracownikiem Policji.

10.  16.04.2013r. wszystkie klasy II wezmą udział w 3 godzinnym programie profilaktyki uzależnień NOE – realizator  Zespół pedagogów Dezyderia.

11. Trwa realizacja programu profilaktycznego ,, A mnie złości brak trzeźwości” –realizatorzy: J. Paczkowska, J. Królikowska, I. Dudek

12. Rozpoczął się program profilaktyczny ,, Trzymaj formę”- realizator –U. Kuczborska

13. 20. 04.2013r.chętni uczniowie wezmą udział w imprezie - II Przystek PaT

14.  07.05.2013r. o godz. 17.00  odbędzie się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców - ,,Picie alkoholu i eksperymentowanie z innymi substancjami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież „ -prowadzona przez prof. M. Jędrzejko

Chęć udziału zainteresowani rodzice zgłaszają do wychowawcy , psychologa lub pedagoga

15.    14. 04.06.2013 r. odbędzie się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców pt. ,, Problemy wieku dorastania”- prowadzona przez Grzegorza Pazia ( Zespół Pedagogów Dezyderia). Chęć udziału zainteresowani rodzice zgłaszają do wychowawcy, psychologa, pedagoga.

M. Kocięcka