Przedmiotowe Zasady Oceniania

Poniżej przedstawiamy łącza do dokumentów w formacie pdf

zawierające przedmiotowe zasady oseniania z poszczególnych przedmiotów:           

 język polski    język angielski  historia
 matematyka  fizyka   chemia
 biologia geografia wos
 w-f język niemiecki język rosyjski
informatyka technika  
muzyka biologia E.K.  
plastyka i zajęcia artystyczne geografia E.K.