Samorząd

Samorząd Uczniowski jest inicjatorem i koordynatorem wielu działań i przedsięwzięć, w jakich nasze gimnazjum bierze udział. Działają trzy sekcje:

kulturalna, naukowa, organizacyjno – porządkowa.

Opiekę nad samorządem od roku szkolnego 2013/2014 sprawują: Aleksandra Lange, Maryla Piech i Konrad Chrzczonowski.

W roku szkolnym 2012/2013 - Agnieszka Kaczmarczyk, Katarzyna Zarzycka, Maryla Piech.

W latach 1999 – 2012 opiekę nad samorządem sprawowały panie: Elżbieta Świderek, Beata Glinka, Iwona Dudek.

http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/samorzady-maja-glos-zapraszamy-do-akcji

Najważniejsze zadania samorządu to m.in.:

udział w ogólnoszkolnych uroczystościach,

przeprowadzanie imprez zabawowo – rekreacyjnych,

prowadzenie akcji propagandowej na temat funkcjonowania kół zainteresowań

i zespołów wyrównawczych,

organizowanie i udział w debatach szkolnych,

organizowanie dyskotek,

akcja „Kolorowy dzień”

Przewodniczące Samorządu Szkolnego Gimnazjum nr 2:

   1999/2000 – Ewa Bernat

   2000/2001 – Ewa Bernat

   2001/2002 – Natalia Nowak

   2002/2003 – Natalia Nowak

   2003/2004 – Agata Dzik

   2004/2005 – Agata Dzik

   2005/2006 – Paulina Końska

   2006/2007 – Ewa Pawłowska

   2007/2008 – Magdalena Rusak

   2008/2009 – Weronika Rawska

  

   2009/2010 - Weronika Rawska

   2010/2011 - Klara Choszczyk

   2011/2012 - Olga Konarzycka

   2012/2013 - Maryla Modzelan

   2013/2014 – Magdalena Gryc

   2014/2015 – Wiktoria Krajewska

   2015/2016 –

   2016/2017 – Wiktoria Rogalska